PV Connexxion Almere
Welkom bij de PV-Almere
De PV is een vereniging voor chauffeurs van Almere-Haven en Almere-Buiten alsmede voor oud-collega’s, tours en de TD.
Het bestuur van de PV streeft ernaar om voor iedereen leuke activiteiten te organiseren waar, naar onze doelstelling, een ieder hier aan kan deelnemen. Behalve de site maakt de PV ook gebruik van Facebook. Ons advies is om in deze zowel de site als de Facebookpagina goed in de gaten te houden voor de activiteiten die wij organiseren.  

Voor vragen of ideeën neem je contact op met het bestuur.

Mede namens de bestuursleden,
Mark, Marlies, Marcel, Chris en Evelien,

Kees van der Pijll
Voorzitter PV-Almere
Betalen